blog-details-img

KANAL

KATEGORİSİ: ARA SICAK

SINIF:

ÜNİTE:

KONU:

UYGULAMA ADIMLARI:

 1. Sınıf, ortalama 10 kişilik gruplara ayrılır.
 2. Grup sayısı kadar başlama noktası belirlenir. Başlama noktasından ortalama 20 metre ileriye bir adet bardak konulur.
 3. Her öğrenci, elinde bir A4 kâğıdı bulundurur.
 4. Her grup, kendi başlama noktasına geçer ve arka arkaya sıralanır.
 5. Gruplara bir adet pinpon topu verilir.
 6. Öğretmen oyunu başlattığında öğrenciler, A4 kâğıtlarını oluk şekline getirerek pinpon topunu ilerletmeye başlarlar.
 7. Öğrencilerin tamamı topu kâğıtlara aktardıktan sonra bardağa kadar olan mesafenin kapatılması için en sondaki öğrenci sıranın başına koşar.
 8. Oyun, grupların topu bardağa sokmasına kadar devam eder.

DİKKAT:

 1. Pinpon topuna kâğıttan başka bir şey dokunamaz.
 2. Öğrenciler, elleri ile müdahale ettiğinde ya da topu düşürdüğünde başlama noktasına geri dönülür.
 3. Öğrencilerin tamamı A4 kâğıtlarını kullanmadan başka bir öğrenci yerinden hareket edemez.
1