blog-details-img

Mİnare

KATEGORİSİ: KAZANIM

SINIF: 6. Sınıf

ÜNİTE: 3. Ünite

KONU: Zararlı Alışkanlıklar

UYGULAMA ADIMLARI:

 1. Ortalama 5-6 kişilik 3, 4 ya da 5 grup oluşturulur.
 2. Her bir gruba 5 karton bardak verilir.
 3. Her gruptan bir öğrenci öğretmenin etrafındaki masaya gelir ve süre başladığında öğrenciler, bardakları üst üste dizmeye başlar.
 4. Bardakları ilk dizen öğrencinin bardakları 3 saniye boyunca yıkılmadan durursa soruya ilk cevap verme hakkını o öğrenci kazanır.
 5. Öğretmen, öğrenciye Ek 1’deki sorulardan birini sorar ve 5 saniye düşünme hakkı tanır.
 6. Öğrencilerin tek cevap hakkı vardır. Öğrenci cevabı bilemezse cevap verme hakkı kuleyi ikinci tamamlayan diğer öğrenciye geçer.
 7. Cevabı doğru bilen öğrenci, grubuna puan kazandırır.
 8. Her gruptan başka bir öğrenci yarışmaya katılarak oyun devam ettirilir.

DİKKAT:

 1. Gruplar arasında adalet olması için bardakların aynı olması önemlidir.
 2. Gruplara isim verilebilir.
 3. Grupların puanları tahtaya yazılmalıdır.

İndirilebilir Dosyalar

6S-3Ü minare_ek1
1