blog-details-img

Pür Dikkat

KATEGORİSİ: KAZANIM

SINIF: 5. Sınıf

ÜNİTE: 4. Ünite

KONU: Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

UYGULAMA ADIMLARI:

 1. Paket lastiğin dört ayrı noktasına eşit aralıklarla olacak şekilde kısa ipler bağlanır. Bu iplerden 4 kişi tutarak paket lastiği esnetebilmelidir. Böylece bir karton bardak, bu ipler yardımı ile taşınabilir.
 2. İki masa yan yana konulur. Bu masaların hizasına 2 metre uzaklığa iki masa daha konulur. (2+2=4 masa)
 3. Yan yana bulunan iki masadan birine Ek 1’deki kavramların yazıldığı karton bardaklar konulur.
 4. Diğer masaya ise Ek 2’deki çizelge konulur.
 5. Öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrılır.
 6. Gruplar, turnuva olacak şekilde eşleştirilir.
 7. Her turda iki grup karşılaşır ve yenilen grup elenir.
 8. Eşleşen iki grubun elinde de öğretmenin daha önce hazırladığı dört iple bağlanmış paket lastiği bulunur.
 9. Süre başladığında birinci masadaki üzerinde Ek 1’deki kavramlar bulunan karton bardaklar, iplerin bağlı olduğu lastiklerle diğer masadaki Ek 2 çizelgesindeki uygun yerlere denk gelecek şekilde taşınır.
 10. Daireleri doğru bardaklarla dolduran ilk grup oyunu kazanır.

DİKKAT:

 1. Gruplar kendilerine isim verebilirler.
 2. Bardağa elleriyle dokunan grup diskalifiye olur.
 3. Her öğrenci, sadece bir ipi kontrol etmelidir.
 4. İplerin kopma ihtimaline karşı yedek malzeme bulundurulmalıdır.

 

1