blog-details-img

Soru Bankası

KATEGORİSİ: KAZANIM

SINIF: 8. Sınıf

ÜNİTE: 3. Ünite

KONU: Din ve Birey

UYGULAMA ADIMLARI:

 1. Ek 1’de verilen kavramlar ve puan tablosu, öğrencilerin göreceği bir yere asılır ya da yansıtılır.
 2. Öğrenciler 3-4-5 kişilik gruplara ayrılır.
 3. Öncelikle öğrencilere 5 dakika süre verilir ve öğrencilerin kavramlar ile ilgili soru yazma hazırlığı yapmaları sağlanır.
 4. Oyun başladığında gruplar, 30 saniye içinde istedikleri bir kavram ile ilgili soru hazırlar.
 5. Eğer sorulan kavram ile ilgili daha önce hiç soru sorulmadıysa soruyu hazırlayan gruba Ek 1’de gösterildiği gibi 1 puan verilir.
 6. Amaç, bir kavram hakkında daha fazla soru hazırlamaktır. Bir kavram ile ilgili ikinci bir soru hazırlanırsa 2 puan, üçüncü bir soru hazırlanırsa 4 puan, Ek1’de gösterildiği gibi grubun tablosuna eklenir.
 7. Puanlar Ek 2’de verilen puanlama tablosuna yazılır.
 8. En çok puanı alan grup kazanır.

DİKKAT:

 1. Öğrencinin hazırladığı sorunun kavramla alakalı olup olmadığına öğretmen karar verir.
 2. Oyunun ilk 10 dakikasında öğrencilerin kitap karıştırmaları serbesttir.
 3. Aynı kavramdan 5 soru sorulduysa, bundan sonra sorulacak her soru 5 puan olarak artar.
 4. Öğretmenin ve öğrencilerin kavramlar hakkında kaç soru hazırlandığını takip edebilmesi için Ek 1 tablosunda her soruda ilgili kavramın olduğu sütuna + işareti konulur. Böylelikle kavramlar hakkında kaç soru hazırlandığı takip edilmiş olur.
 5. Hazırlanan soru, öğretmen tarafından uygun görülmediğinde soru sorma hakkı rakibe geçer.
1